Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kamiennogórski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
020701 m. Kamienna Góra 18199140613172 1088931720 3172307597 828 25 418 401 101 19 38 132 354 419 13 136 66 29 45 0 17 26 8 0 0  
020702 gm. Kamienna Góra 651451581141 401711410 1141110338 221 9 237 95 29 2 17 54 100 196 6 26 74 6 7 0 4 17 3 0 0  
020703 gm. Lubawka 954872401569 567115690 1569148980 318 23 293 189 30 14 26 63 123 206 10 74 56 16 22 0 9 9 8 0 0  
020704 gm. Marciszów 37352866625 22416250 62557946 139 6 156 48 6 1 4 36 36 86 3 11 24 9 6 0 4 4 0 0 0  
ogółem 37996293256507 2281865070 65076246261 1506 63 1104 733 166 36 85 285 613 907 32 247 220 60 80 0 34 56 19 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kamiennogórski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 63 
1.01
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 80 
1.28
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 60 
0.96
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 56 
0.90
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 34 
0.54
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 19 
0.30
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 85 
1.36
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 285 
4.56
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 220 
3.52
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 36 
0.58
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1104 
17.68
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 733 
11.74
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 32 
0.51
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 166 
2.66
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1506 
24.11
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 247 
3.95
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 907 
14.52
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 613 
9.81