Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie jędrzejowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
260201 gm. Imielno 36602764422 23424220 42240616 27 2 120 26 2 2 5 2 23 60 4 7 121 5 0 0 0 0 0 0 0  
260202 gm. Jędrzejów 23904181403519 14621351915 35043403101 534 42 679 532 35 46 31 133 455 510 20 89 273 24 0 0 0 0 0 0 0  
260203 gm. Małogoszcz 914368901135 575511350 1135109342 115 12 376 64 10 8 26 53 123 165 7 11 116 7 0 0 0 0 0 0 0  
260204 gm. Nagłowice 42783215573 26425730 57355716 36 6 196 63 1 2 1 14 34 39 2 2 158 3 0 0 0 0 0 0 0  
260205 gm. Oksa 38832911482 24294820 48245428 30 4 143 24 16 8 10 8 14 42 0 10 137 8 0 0 0 0 0 0 0  
260206 gm. Sędziszów 1081781741479 669514790 1479143049 156 18 368 148 13 13 6 50 138 275 7 30 195 13 0 0 0 0 0 0 0  
260207 gm. Słupia (Jędrzejowska) 36622700568 21325680 56855612 12 8 251 24 8 10 5 13 25 49 1 7 134 9 0 0 0 0 0 0 0  
260208 gm. Sobków 63824829709 41207090 70967138 55 9 170 111 9 0 10 21 64 117 4 10 86 5 0 0 0 0 0 0 0  
260209 gm. Wodzisław 63244715910 38059090 90987732 66 0 343 66 3 5 7 20 32 94 1 18 215 7 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 72053543389797 44541979615 97819447334 1031 101 2646 1058 97 94 101 314 908 1351 46 184 1435 81 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie jędrzejowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 101 
1.07
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 81 
0.86
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 101 
1.07
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 314 
3.32
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1435 
15.19
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 94 
1.00
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2646 
28.01
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1058 
11.20
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 46 
0.49
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 97 
1.03
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1031 
10.91
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 184 
1.95
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1351 
14.30
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 908 
9.61