Komunikaty PKW
Informacje dla prasy
Transmisje video
Statystyka
Statystyka

Frekwencja w wyborach do PE
Austria49,40
Belgia90,96
Dania50,46
Finlandia30,00
Francja46,76
Grecja70,27
Hiszpania64,38
Holandia29,95
Irlandia50,70
Luksemburg86,63
Niemcy45,19
Portugalia40,03
Szwecja38,84
Wielka Brytania24,02
Włochy69,76
średnia UE(15)49,62