Wyniki wyborów
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.

PROTOKÓŁ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 czerwca 2004 r. wyników głosowania w skali kraju oraz ogólnego podziału mandatów między komitety wyborcze w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.

PROTOKÓŁ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 czerwca 2004 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.