Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie leski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
182101 gm. Baligród 24541894395 14993950 39537619 60 5 85 34 2 3 10 9 59 51 1 6 46 1 0 0 4 0 0 0 0  
182102 gm. Cisna 13701000241 7592410 24122714 51 1 19 41 5 1 1 12 31 25 5 28 3 0 0 0 4 0 0 0 0  
182103 gm. Lesko 914170021627 537516270 1627156562 302 9 194 187 25 11 14 45 203 294 8 43 169 30 0 0 31 0 0 0 0  
182104 gm. Olszanica 44543697923 27749230 92387251 108 17 159 84 14 13 6 31 75 147 9 19 162 12 0 0 16 0 0 0 0  
182105 gm. Solina 40553048683 23656830 68365924 86 12 151 48 6 6 4 22 77 123 1 20 84 11 0 0 8 0 0 0 0  
ogółem 21474166413869 1277238690 38693699170 607 44 608 394 52 34 35 119 445 640 24 116 464 54 0 0 63 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie leski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 44 
1.19
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 54 
1.46
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 63 
1.70
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 35 
0.95
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 119 
3.22
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 464 
12.54
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 34 
0.92
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 608 
16.44
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 394 
10.65
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 24 
0.65
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 52 
1.41
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 607 
16.41
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 116 
3.14
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 640 
17.30
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 445 
12.03