Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Gać
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1814031 Urząd Gminy w Gaci, 37-207 Gać 1195900344 5563440 34433014 42 425 30 0174 1454 21 261 00 20 00 0 
1814032 Szkoła Podstawowa w Ostrowie, 37-207 Gać 46035278 274780 78762 10 110 00 042 410 00 71 00 00 00 0 
1814033 Zespół Szkół w Dębowie, 37-200 Przeworsk 913700181 5191810 1811792 11 390 20 023 5740 06 81 00 10 00 0 
1814034 Dom Strażaka w Białobokach, 37-207 Gać 527400116 2841160 1161097 30 160 01 037 917 00 260 00 00 00 0 
1814035 Szkoła Podstawowa w Mikulicach, 37-220 Kańczuga 40130075 225750 75723 00 50 00 032 1411 10 90 00 00 00 0 
ogółem 34962652794 18587940 79476628 9 3 113 5 5 1 0 308 98 132 3 7 76 3 0 0 3 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Gać
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.39
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.39
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.39
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.00
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 308 
40.21
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 76 
9.92
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.13
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 113 
14.75
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
0.65
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.39
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.65
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
1.17
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 132 
17.23
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 98 
12.79