Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Lublin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
066301 m. Lublin 27899821360081626 1319708159551 81544804361108 21830 334 3201 5201 1626 231 1518 5404 12091 19815 1037 3648 3739 549 0 0 212 0 0 0 0  
ogółem 27899821360081626 1319708159551 81544804361108 21830 334 3201 5201 1626 231 1518 5404 12091 19815 1037 3648 3739 549 0 0 212 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Lublin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 334 
0.42
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 549 
0.68
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 212 
0.26
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1518 
1.89
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 5404 
6.72
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3739 
4.65
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 231 
0.29
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3201 
3.98
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 5201 
6.47
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 1037 
1.29
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 1626 
2.02
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 21830 
27.14
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 3648 
4.54
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 19815 
24.63
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 12091 
15.03