Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Leszno
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
306301 m. Leszno 501733772312155 255681213421 1211311786327 3292 37 462 2541 227 88 65 275 973 1737 142 1502 262 70 0 0 113 0 0 0 0  
ogółem 501733772312155 255681213421 1211311786327 3292 37 462 2541 227 88 65 275 973 1737 142 1502 262 70 0 0 113 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Leszno
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 37 
0.31
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 70 
0.59
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 113 
0.96
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 65 
0.55
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 275 
2.33
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 262 
2.22
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 88 
0.75
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 462 
3.92
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2541 
21.56
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 142 
1.20
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 227 
1.93
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3292 
27.93
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1502 
12.74
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1737 
14.74
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 973 
8.26