Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Konin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
306201 m. Konin 647974912014798 34321147972 1479514406389 3301 59 1056 2790 148 1127 198 440 1790 1539 103 1272 309 63 0 0 211 0 0 0 0  
ogółem 647974912014798 34321147972 1479514406389 3301 59 1056 2790 148 1127 198 440 1790 1539 103 1272 309 63 0 0 211 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Konin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 59 
0.41
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 63 
0.44
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 211 
1.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 198 
1.37
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 440 
3.05
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 309 
2.14
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1127 
7.82
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1056 
7.33
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2790 
19.37
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 103 
0.71
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 148 
1.03
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3301 
22.91
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1272 
8.83
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1539 
10.68
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1790 
12.43