Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kępiński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
300801 gm. Baranów 55184095978 31179780 97893444 109 6 209 60 4 27 4 12 91 204 5 42 146 6 0 0 9 0 0 0 0  
300802 gm. Bralin 41873112876 22368760 87682353 154 8 124 51 4 92 1 28 81 132 1 30 98 10 0 0 9 0 0 0 0  
300803 gm. Kępno 19181144583906 1055239030 39033759144 767 28 383 551 41 106 28 96 318 773 22 281 305 22 0 0 38 0 0 0 0  
300804 gm. Łęka Opatowska 38642880707 21737077 70066931 65 8 130 43 5 32 5 8 36 176 0 42 113 1 0 0 5 0 0 0 0  
300805 gm. Perzów 29032071423 16484230 42341013 31 8 59 41 3 64 4 2 33 72 4 7 77 1 0 0 4 0 0 0 0  
300806 gm. Rychtal 30372220508 17125080 50849513 34 4 67 45 3 15 6 13 20 101 1 17 154 9 0 0 6 0 0 0 0  
300807 gm. Trzcinica 35892679661 20186590 65960851 62 7 140 47 6 5 2 19 31 134 1 13 132 2 0 0 7 0 0 0 0  
ogółem 42279315158059 2345680547 80477698349 1222 69 1112 838 66 341 50 178 610 1592 34 432 1025 51 0 0 78 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kępiński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 69 
0.90
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 51 
0.66
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 78 
1.01
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 50 
0.65
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 178 
2.31
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1025 
13.32
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 341 
4.43
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1112 
14.45
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 838 
10.89
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 34 
0.44
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 66 
0.86
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1222 
15.87
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 432 
5.61
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1592 
20.68
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 610 
7.92