Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie gnieźnieński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
300301 m. Gniezno 549914207812578 294991255117 1253412099435 2316 47 897 2068 127 165 1401 331 1454 1687 67 1030 223 129 0 0 157 0 0 0 0  
300302 gm. Czerniejewo 585745451213 333212130 12131100113 150 17 302 128 21 13 56 35 91 112 5 61 74 14 0 0 21 0 0 0 0  
300303 gm. Gniezno 590643501019 333110180 101897048 98 12 273 88 8 4 52 15 94 124 3 31 155 2 0 0 11 0 0 0 0  
300304 gm. Kiszkowo 39882979734 22457330 73369637 73 6 193 71 8 3 44 6 43 69 2 40 130 3 0 0 5 0 0 0 0  
300305 gm. Kłecko 571442601118 314211170 1117105661 96 6 293 106 12 5 73 24 58 148 2 35 174 5 0 0 19 0 0 0 0  
300306 gm. Łubowo 38472860606 22546041 60357627 71 7 166 51 5 4 19 17 46 83 5 20 77 2 0 0 3 0 0 0 0  
300307 gm. Mieleszyn 29192170516 16545160 51648531 43 4 125 49 2 3 24 5 24 77 1 7 107 4 0 0 10 0 0 0 0  
300308 gm. Niechanowo 38642872688 21846880 68866028 65 3 208 84 6 7 32 10 35 77 4 15 109 1 0 0 4 0 0 0 0  
300309 gm. Trzemeszno 1094782001753 644717480 1748166385 207 12 388 170 17 10 92 60 149 301 12 51 146 14 0 0 34 0 0 0 0  
300310 gm. Witkowo 1041977392015 572420140 20141905109 264 18 408 284 16 25 64 64 128 372 10 86 114 32 0 0 20 0 0 0 0  
ogółem 1084528205322240 598122220218 2218421210974 3383 132 3253 3099 222 239 1857 567 2122 3050 111 1376 1309 206 0 0 284 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie gnieźnieński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 132 
0.62
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 206 
0.97
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 284 
1.34
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1857 
8.76
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 567 
2.67
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1309 
6.17
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 239 
1.13
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3253 
15.34
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 3099 
14.61
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 111 
0.52
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 222 
1.05
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3383 
15.95
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1376 
6.49
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3050 
14.38
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2122 
10.00