Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Łódź
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
106101 m. Łódź 632109482389155510 326866155390118 1552721520983174 48809 574 8211 17866 4684 2675 1144 7788 17011 23081 688 9144 4868 3196 0 245 1686 0 428 0 0  
ogółem 632109482389155510 326866155390118 1552721520983174 48809 574 8211 17866 4684 2675 1144 7788 17011 23081 688 9144 4868 3196 0 245 1686 0 428 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Łódź
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 574 
0.38
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 3196 
2.10
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 1686 
1.11
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 428 
0.28
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1144 
0.75
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 7788 
5.12
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4868 
3.20
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 2675 
1.76
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 8211 
5.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 17866 
11.75
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 688 
0.45
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 4684 
3.08
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 48809 
32.09
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 9144 
6.01
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 23081 
15.18
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 245 
0.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 17011 
11.18