Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie zduńskowolski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
101901 m. Zduńska Wola 35808268456619 2022566130 66136428185 1551 33 570 698 161 44 120 422 680 1403 14 230 312 83 0 11 79 0 17 0 0  
101902 gm. Szadek 58194423853 35708520 85280151 86 4 265 44 5 1 12 20 27 160 0 23 137 9 0 0 8 0 0 0 0  
101903 gm. Zapolice 36162712395 23173950 39538015 35 1 88 34 6 3 3 15 20 66 1 10 85 6 0 0 7 0 0 0 0  
101904 gm. Zduńska Wola 832262821177 510511760 1176113937 128 8 267 47 8 2 9 27 100 369 1 11 133 11 0 2 14 0 2 0 0  
ogółem 53565402629044 3121790360 90368748288 1800 46 1190 823 180 50 144 484 827 1998 16 274 667 109 0 13 108 0 19 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie zduńskowolski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 46 
0.53
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 109 
1.25
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 108 
1.23
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 19 
0.22
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 144 
1.65
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 484 
5.53
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 667 
7.62
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 50 
0.57
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1190 
13.60
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 823 
9.41
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
0.18
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 180 
2.06
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1800 
20.58
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 274 
3.13
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1998 
22.84
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 13 
0.15
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 827 
9.45