Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie sieradzki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
101401 m. Sieradz 36862283727515 2085775141 75137211302 1625 38 656 1043 159 56 57 367 739 1429 52 266 540 74 0 3 89 0 18 0 0  
101402 gm. Błaszki 1182189371843 709418430 1843178855 128 8 469 93 13 5 11 32 112 524 7 23 318 13 0 6 21 0 5 0 0  
101403 gm. Brąszewice 33012490642 18486420 64261923 44 4 253 25 6 2 5 6 37 114 2 6 99 1 0 2 13 0 0 0 0  
101404 gm. Brzeźnio 48613730892 28388910 89184051 59 5 217 143 13 4 3 22 30 100 2 11 197 21 0 1 11 0 1 0 0  
101405 gm. Burzenin 45303402671 27316710 67164130 36 5 238 45 5 7 2 15 36 63 2 9 153 11 0 0 11 0 3 0 0  
101406 gm. Goszczanów 44903376615 27616150 61558827 22 3 302 27 2 0 3 13 21 76 1 4 106 3 0 1 4 0 0 0 0  
101407 gm. Klonowa 23661790585 12055850 58555332 23 2 224 26 4 1 1 2 5 103 2 7 147 3 0 0 3 0 0 0 0  
101408 gm. Sieradz 738455791193 438611920 1192113557 79 8 330 49 6 5 2 22 89 329 13 26 156 10 0 4 5 0 2 0 0  
101409 gm. Warta 1071882081692 651616920 1692161775 164 7 529 116 14 19 2 38 82 358 8 33 208 15 0 1 16 0 7 0 0  
101410 gm. Wróblew 49193708683 30256820 68265329 53 3 233 32 9 1 2 14 31 102 3 5 153 5 0 0 6 0 1 0 0  
101411 gm. Złoczew 576543501073 327710730 1073101459 92 5 299 93 9 2 0 14 62 236 2 6 157 21 0 0 13 0 3 0 0  
ogółem 970177394217404 56538174001 1739916659740 2325 88 3750 1692 240 102 88 545 1244 3434 94 396 2234 177 0 18 192 0 40 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie sieradzki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 88 
0.53
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 177 
1.06
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 192 
1.15
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 40 
0.24
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 88 
0.53
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 545 
3.27
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2234 
13.41
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 102 
0.61
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3750 
22.51
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1692 
10.16
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 94 
0.56
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 240 
1.44
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2325 
13.96
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 396 
2.38
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3434 
20.61
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 18 
0.11
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1244 
7.47