Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie opoczyński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
100701 gm. Białaczów 48043622734 28887340 73470826 49 7 126 24 6 3 0 11 45 151 2 7 251 18 0 1 7 0 0 0 0  
100702 gm. Drzewica 887867931726 506717260 1726166363 121 15 377 86 10 7 6 45 99 263 6 25 545 32 0 6 19 0 1 0 0  
100703 gm. Mniszków 37392810632 21786320 63261418 21 3 148 16 32 1 0 2 20 207 0 3 148 12 0 0 1 0 0 0 0  
100704 gm. Opoczno 27446208505026 1582450251 50244889135 701 18 753 459 86 29 15 128 465 1335 15 102 649 62 0 5 54 0 13 0 0  
100705 gm. Paradyż 34482585690 18956900 69066822 36 6 232 11 3 0 0 3 17 180 26 6 132 8 0 0 7 0 1 0 0  
100706 gm. Poświętne 27822638527 21115270 52751512 15 1 106 56 4 3 0 7 19 103 3 7 181 5 0 2 3 0 0 0 0  
100707 gm. Sławno 580143561150 320611500 1150111040 44 9 319 22 6 2 2 9 34 223 2 7 405 7 0 4 9 0 6 0 0  
100708 gm. Żarnów 50503812800 30128000 80076931 51 5 145 68 3 3 3 10 113 173 51 15 117 3 0 3 6 0 0 0 0  
ogółem 619484746611285 36181112841 1128310936347 1038 64 2206 742 150 48 26 215 812 2635 105 172 2428 147 0 21 106 0 21 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie opoczyński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 64 
0.59
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 147 
1.34
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 106 
0.97
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 21 
0.19
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 26 
0.24
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 215 
1.97
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2428 
22.20
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 48 
0.44
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2206 
20.17
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 742 
6.78
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 105 
0.96
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 150 
1.37
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1038 
9.49
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 172 
1.57
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2635 
24.09
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 21 
0.19
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 812 
7.43