Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie bełchatowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
100101 m. Bełchatów 49013363057851 2845478420 78427542300 1785 67 794 750 292 44 41 503 848 1309 33 449 394 87 0 11 103 0 32 0 0  
100102 gm. Bełchatów 67755077822 42558220 82279824 103 6 218 51 15 5 4 18 61 180 0 22 94 7 0 1 9 0 4 0 0  
100103 gm. Drużbice 39052946501 24455010 50148813 11 2 159 24 3 3 2 9 26 70 0 11 151 7 0 0 9 0 1 0 0  
100104 gm. Kleszczów 29982237348 18893480 3483399 40 3 63 26 7 1 2 48 29 36 0 13 63 4 0 0 3 0 1 0 0  
100105 gm. Kluki 29472233274 19592740 27426113 26 2 58 44 4 4 6 5 22 34 3 14 28 6 0 0 4 0 1 0 0  
100106 gm. Rusiec 41513053832 22218310 83179338 56 4 226 46 6 3 0 22 54 96 4 27 237 4 0 0 7 0 1 0 0  
100107 gm. Szczerców 58614336813 35238130 81378330 99 4 273 60 15 5 7 19 74 108 2 29 58 13 0 0 13 0 4 0 0  
100108 gm. Zelów 1207691361870 726618691 1868178979 263 5 436 107 30 14 7 64 126 412 7 89 179 23 0 2 18 0 7 0 0  
ogółem 877266532313311 52012133001 1329912793506 2383 93 2227 1108 372 79 69 688 1240 2245 49 654 1204 151 0 14 166 0 51 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie bełchatowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 93 
0.73
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 151 
1.18
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 166 
1.30
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 51 
0.40
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 69 
0.54
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 688 
5.38
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1204 
9.41
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 79 
0.62
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2227 
17.41
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1108 
8.66
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 49 
0.38
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 372 
2.91
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2383 
18.63
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 654 
5.11
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2245 
17.55
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 14 
0.11
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1240 
9.69