Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie przysuski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
142301 gm. Borkowice 37882734689 20456890 68965831 41 12 154 35 10 10 2 10 26 45 4 11 296 0 0 2 0 0 0 0 0  
142302 gm. Gielniów 39892881570 23115700 57054822 39 12 202 23 6 5 4 4 44 112 6 2 83 6 0 0 0 0 0 0 0  
142303 gm. Klwów 29252178837 13418370 83781324 22 8 328 88 4 11 0 4 25 174 4 9 133 3 0 0 0 0 0 0 0  
142304 gm. Odrzywół 342525161123 139311220 1122110022 29 7 407 75 11 4 1 9 37 391 3 34 89 2 0 1 0 0 0 0 0  
142305 gm. Potworów 33082474644 18306440 64463014 26 6 238 20 1 5 1 6 13 217 1 4 86 5 0 1 0 0 0 0 0  
142306 gm. Przysucha 1038677451884 586118840 1884183945 201 126 394 173 27 33 8 65 147 372 11 36 235 8 0 3 0 0 0 0 0  
142307 gm. Rusinów 34892634843 17918430 84380637 22 5 328 33 6 6 4 3 29 199 1 1 165 2 0 2 0 0 0 0 0  
142308 gm. Wieniawa 430231641005 215910050 100595451 23 41 401 34 6 47 5 14 19 63 4 4 288 4 0 1 0 0 0 0 0  
ogółem 35612263267595 1873175940 75947348246 403 217 2452 481 71 121 25 115 340 1573 34 101 1375 30 0 10 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie przysuski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 217 
2.95
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 30 
0.41
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 25 
0.34
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 115 
1.57
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1375 
18.71
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 121 
1.65
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2452 
33.37
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 481 
6.55
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 34 
0.46
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 71 
0.97
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 403 
5.48
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 101 
1.37
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1573 
21.41
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 10 
0.14
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 340 
4.63