Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie przasnyski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
142201 m. Przasnysz 13786107632533 823025320 2532245379 487 16 332 225 33 5 16 151 209 453 10 69 422 17 0 8 0 0 0 0 0  
142202 gm. Chorzele 805760591711 434817100 1710165258 53 13 277 29 10 3 8 17 66 260 11 16 883 5 0 1 0 0 0 0 0  
142203 gm. Czernice Borowe 31112349557 17925560 55653719 18 5 161 7 2 2 2 2 38 73 1 1 219 6 0 0 0 0 0 0 0  
142204 gm. Jednorożec 551842081053 315510530 1053103023 27 16 217 22 6 0 5 5 27 122 4 8 565 3 0 3 0 0 0 0 0  
142205 gm. Krasne 31372347504 18435040 50448816 22 2 182 27 7 2 0 8 19 66 5 3 140 2 0 3 0 0 0 0 0  
142206 gm. Krzynowłoga Mała 28512148662 14866610 66164417 27 7 149 9 4 0 3 8 51 145 6 0 233 2 0 0 0 0 0 0 0  
142207 gm. Przasnysz 55444210856 33548560 85682927 45 8 283 26 5 4 2 7 56 151 5 5 229 1 0 2 0 0 0 0 0  
ogółem 42004320847876 2420878720 78727633239 679 67 1601 345 67 16 36 198 466 1270 42 102 2691 36 0 17 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie przasnyski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 67 
0.88
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 36 
0.47
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 36 
0.47
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 198 
2.59
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2691 
35.25
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 16 
0.21
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1601 
20.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 345 
4.52
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 42 
0.55
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 67 
0.88
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 679 
8.90
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 102 
1.34
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1270 
16.64
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 17 
0.22
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 466 
6.11