Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Rzekuń
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1415101 Urząd Gminy w Rzekuniu 16811264296 9682960 29627917 293 3811 31 39 5688 16 283 00 00 00 0 
1415102 Gimnazjum w Rzekuniu 1288935260 6752607 2532530 240 507 70 11 4794 03 170 02 00 00 0 
1415103 Szkoła Podstawowa w Borawem 85064075 565750 75687 142 232 00 01 511 00 91 00 00 00 0 
1415104 Remizo-szkoła w Dzbeninie 47334971 278710 71674 212 111 10 12 610 04 52 01 00 00 0 
1415105 Szkoła Podstawowa w Ołdakach 1205901208 6932080 20819810 240 551 45 01 4253 02 91 01 00 00 0 
1415106 Szkoła Podstawowa w Laskowcu 885668176 4921760 1761715 211 283 30 17 3249 020 41 01 00 00 0 
ogółem 638247571086 367110867 1079103643 133 8 205 25 18 6 6 21 188 305 1 35 72 8 0 5 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Rzekuń
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.77
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.77
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.58
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 21 
2.03
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 72 
6.95
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.58
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 205 
19.79
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 25 
2.41
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.10
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 18 
1.74
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 133 
12.84
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 35 
3.38
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 305 
29.44
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.48
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 188 
18.15