Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie braniewski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
280201 m. Braniewo 14189106862488 819824881 2487238899 629 22 217 307 40 11 19 124 224 282 7 331 101 30 0 6 38 0 0 0 0  
280202 gm. Braniewo 46453501521 29805210 52149031 69 7 123 25 7 1 2 13 23 60 4 56 74 14 0 0 12 0 0 0 0  
280203 gm. Frombork 31522467441 20264410 44142219 99 7 58 39 15 2 14 29 43 41 7 29 23 5 0 2 9 0 0 0 0  
280204 gm. Lelkowo 24991916311 16053110 31129912 37 5 105 36 3 1 1 3 10 31 0 25 31 6 0 0 5 0 0 0 0  
280205 gm. Pieniężno 57144371677 36946770 67765126 155 15 107 59 9 1 3 42 71 88 4 48 30 4 0 0 15 0 0 0 0  
280206 gm. Płoskinia 20521517323 11943230 32331013 60 2 78 8 9 2 0 7 21 26 2 36 46 8 0 0 5 0 0 0 0  
280207 gm. Wilczęta 25141900247 16532470 24723710 31 7 67 18 1 2 2 9 13 28 2 11 37 2 0 1 6 0 0 0 0  
ogółem 34765263585008 2135050081 50074797210 1080 65 755 492 84 20 41 227 405 556 26 536 342 69 0 9 90 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie braniewski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 65 
1.36
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 69 
1.44
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 90 
1.88
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 41 
0.85
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 227 
4.73
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 342 
7.13
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 20 
0.42
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 755 
15.74
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 492 
10.26
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 26 
0.54
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 84 
1.75
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1080 
22.51
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 536 
11.17
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 556 
11.59
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.19
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 405 
8.44