Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie grajewski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
200401 m. Grajewo 17537132202836 1038428360 2836275581 722 18 301 129 30 79 39 83 427 608 15 77 136 26 0 6 59 0 0 0 0  
200402 gm. Grajewo 45693465504 29615040 50448816 33 3 179 17 1 13 5 4 28 110 1 3 74 5 0 1 11 0 0 0 0  
200403 gm. Radziłów 42793362710 26527090 70969118 46 4 195 8 3 7 4 8 42 302 2 5 53 7 0 0 5 0 0 0 0  
200404 m. Rajgród 43713251596 26555950 59556827 94 6 154 27 0 10 11 19 44 126 4 11 54 5 0 0 3 0 0 0 0  
200405 m. Szczuczyn 51023850734 31167340 73470529 94 12 204 34 5 16 6 17 38 158 5 7 95 2 0 0 12 0 0 0 0  
200406 gm. Wąsosz 31622350458 18924580 45843424 40 5 104 12 7 6 4 8 20 137 5 2 54 8 0 0 22 0 0 0 0  
ogółem 39020294985838 2366058360 58365641195 1029 48 1137 227 46 131 69 139 599 1441 32 105 466 53 0 7 112 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie grajewski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 48 
0.85
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 53 
0.94
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 112 
1.99
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 69 
1.22
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 139 
2.46
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 466 
8.26
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 131 
2.32
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1137 
20.16
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 227 
4.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 32 
0.57
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 46 
0.82
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1029 
18.24
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 105 
1.86
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1441 
25.55
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.12
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 599 
10.62