Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie augustowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
200101 m. Augustów 23485179324421 1351144190 4419434970 1303 20 523 297 49 155 85 159 546 877 27 117 102 32 0 11 46 0 0 0 0  
200102 gm. Augustów 52033950637 33136360 63662412 67 4 208 12 3 11 8 10 46 147 5 3 89 3 0 1 7 0 0 0 0  
200103 gm. Bargłów Kościelny 45353461497 29644970 4974889 40 5 217 11 1 5 4 6 53 101 2 2 39 2 0 0 0 0 0 0 0  
200104 gm. Lipsk 46243510523 29875230 52351013 70 3 234 31 3 12 2 11 18 64 4 5 42 5 0 0 6 0 0 0 0  
200105 gm. Nowinka 22161660393 12673930 3933849 90 4 114 15 1 0 0 3 51 65 2 8 16 3 0 8 4 0 0 0 0  
200106 gm. Płaska 20841550309 12413090 3093009 83 3 68 14 5 1 4 9 29 49 2 9 18 2 0 0 4 0 0 0 0  
200107 gm. Sztabin 43663300588 27125850 58555926 72 5 255 25 2 3 7 11 31 92 2 0 46 4 0 0 4 0 0 0 0  
ogółem 46513353637368 2799573620 73627214148 1725 44 1619 405 64 187 110 209 774 1395 44 144 352 51 0 20 71 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie augustowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 44 
0.61
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 51 
0.71
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 71 
0.98
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 110 
1.52
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 209 
2.90
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 352 
4.88
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 187 
2.59
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1619 
22.44
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 405 
5.61
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 44 
0.61
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 64 
0.89
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1725 
23.91
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 144 
2.00
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1395 
19.34
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 20 
0.28
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 774 
10.73