Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Grudziądz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
046201 m. Grudziądz 800126125812434 48824124280 1242812033395 3086 118 1281 1674 159 48 118 755 1288 1774 72 1211 274 175 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 800126125812434 48824124280 1242812033395 3086 118 1281 1674 159 48 118 755 1288 1774 72 1211 274 175 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Grudziądz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 118 
0.98
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 175 
1.45
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 118 
0.98
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 755 
6.27
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 274 
2.28
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 48 
0.40
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1281 
10.65
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1674 
13.91
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 72 
0.60
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 159 
1.32
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3086 
25.65
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1211 
10.06
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1774 
14.74
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1288 
10.70