Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Osiek
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2213081 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku 16101198333 8653330 33332310 981 7028 418 17 3032 020 104 00 00 00 0 
2213082 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasparusie 36224939 210390 39345 41 82 00 00 110 02 33 00 00 00 0 
ogółem 19721447372 10753720 37235715 102 2 78 30 4 18 1 7 31 42 0 22 13 7 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Osiek
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.56
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
1.96
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.28
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej
1.96
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 13 
3.64
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 18 
5.04
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 78 
21.85
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 30 
8.40
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.00
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
1.12
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 102 
28.57
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 22 
6.16
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 42 
11.76
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 31 
8.68