Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kwidzyński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
220701 m. Kwidzyn 29985227835934 1684959341 59335762171 2529 40 422 402 107 110 24 318 506 658 13 304 65 264 0 0 0 0 0 0 0  
220702 gm. Gardeja 61554596637 39596370 63761027 83 12 202 55 8 8 6 18 36 80 6 24 50 22 0 0 0 0 0 0 0  
220703 gm. Kwidzyn 742055951011 458410100 101096248 305 11 210 70 12 25 7 28 59 109 4 39 56 27 0 0 0 0 0 0 0  
220704 gm. Prabuty 1018077321280 645212800 1280123347 342 12 262 103 18 24 12 86 77 145 9 75 41 27 0 0 0 0 0 0 0  
220705 gm. Ryjewo 42123187637 25506370 63759542 167 7 118 40 10 19 8 17 51 86 3 24 31 14 0 0 0 0 0 0 0  
220706 gm. Sadlinki 39942998526 24725260 52651016 124 4 141 29 8 7 2 7 38 80 3 17 38 12 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 619464689110025 36866100241 100239672351 3550 86 1355 699 163 193 59 474 767 1158 38 483 281 366 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kwidzyński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 86 
0.89
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 366 
3.78
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 59 
0.61
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 474 
4.90
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 281 
2.91
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 193 
2.00
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1355 
14.01
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 699 
7.23
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 38 
0.39
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 163 
1.69
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3550 
36.70
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 483 
4.99
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1158 
11.97
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 767 
7.93