Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie międzyrzecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
080301 gm. Bledzew 36842793459 233445913 44642521 56 3 140 59 7 2 0 13 23 44 3 7 30 3 0 0 19 0 0 0 16  
080302 gm. Międzyrzecz 20448158423622 1221936210 36213488133 834 33 523 481 33 23 29 260 415 386 24 197 132 41 0 0 53 0 0 0 24  
080303 gm. Przytoczna 45623608746 28627460 74669056 111 6 118 83 11 5 3 27 37 179 6 21 57 8 0 0 10 0 0 0 8  
080304 gm. Pszczew 32192508556 19525560 55652729 103 7 92 40 3 1 1 37 54 125 0 19 27 3 0 0 11 0 0 0 4  
080305 gm. Skwierzyna 991077401573 616715730 1573150667 261 11 189 362 65 8 2 64 155 165 22 82 67 15 0 0 20 0 0 0 18  
080306 gm. Trzciel 50183843749 30947490 74970247 135 9 142 54 20 5 6 31 90 110 8 21 54 5 0 0 8 0 0 0 4  
ogółem 46841363347705 28628770413 76917338353 1500 69 1204 1079 139 44 41 432 774 1009 63 347 367 75 0 0 121 0 0 0 74  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie międzyrzecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 69 
0.94
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 74 
1.01
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 75 
1.02
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 121 
1.65
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 41 
0.56
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 432 
5.89
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 367 
5.00
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 44 
0.60
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1204 
16.41
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1079 
14.70
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 63 
0.86
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 139 
1.89
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1500 
20.44
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 347 
4.73
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1009 
13.75
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 774 
10.55