Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie prudnicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
161001 gm. Biała 914170041014 599010140 101494074 255 12 198 113 47 3 8 19 52 101 7 48 29 12 3 0 10 12 11 0 0  
161002 gm. Głogówek 1128184771335 714213350 1335127461 285 27 211 168 38 12 12 44 87 262 4 24 54 17 12 0 7 6 4 0 0  
161003 gm. Lubrza 35032636665 19716630 66363033 116 10 164 63 18 4 2 25 45 98 0 5 63 4 2 0 2 6 3 0 0  
161004 gm. Prudnik 23631180474567 1348045670 4567446899 1165 33 725 558 166 24 34 115 372 933 11 128 92 21 48 0 12 26 5 0 0  
ogółem 47556361647581 2858375790 75797312267 1821 82 1298 902 269 43 56 203 556 1394 22 205 238 54 65 0 31 50 23 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie prudnicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 82 
1.12
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 65 
0.89
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 54 
0.74
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 50 
0.68
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 31 
0.42
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 23 
0.31
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 56 
0.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 203 
2.78
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 238 
3.25
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 43 
0.59
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1298 
17.75
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 902 
12.34
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 22 
0.30
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 269 
3.68
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1821 
24.90
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 205 
2.80
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1394 
19.06
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 556 
7.60