Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kluczborski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
160401 gm. Byczyna 759258291020 480910200 102098733 195 11 239 116 24 6 4 24 73 186 2 33 53 8 3 0 2 6 2 0 0  
160402 gm. Kluczbork 31137240285204 1882452042 52025055147 1555 47 527 540 197 34 38 228 490 844 20 165 201 44 49 0 20 38 18 0 0  
160403 gm. Lasowice Wielkie 58134317676 36416760 67663640 158 9 104 101 19 5 19 11 38 80 8 11 44 8 8 0 4 6 3 0 0  
160404 gm. Wołczyn 1117886372002 663520010 2001192180 310 22 465 219 42 3 7 50 144 425 5 45 122 12 13 0 13 18 6 0 0  
ogółem 55720428118902 3390989012 88998599300 2218 89 1335 976 282 48 68 313 745 1535 35 254 420 72 73 0 39 68 29 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kluczborski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 89 
1.04
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 73 
0.85
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 72 
0.84
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 68 
0.79
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 39 
0.45
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 29 
0.34
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 68 
0.79
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 313 
3.64
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 420 
4.88
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 48 
0.56
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1335 
15.53
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 976 
11.35
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 35 
0.41
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 282 
3.28
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2218 
25.79
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 254 
2.95
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1535 
17.85
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 745 
8.66