Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kędzierzyńsko-kozielski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
160301 m. Kędzierzyn-Koźle 52107404759630 3084596250 96259337288 3013 53 596 1136 540 65 61 795 895 1353 44 381 88 61 127 0 40 72 17 0 0  
160302 gm. Bierawa 62264642711 393171015 69567223 281 10 70 41 33 6 9 27 63 69 1 26 5 10 7 0 7 5 2 0 0  
160303 gm. Cisek 51133850372 34783720 37235220 124 6 71 22 16 3 2 24 21 38 0 9 7 5 2 0 0 1 1 0 0  
160304 gm. Pawłowiczki 69065202632 45706320 63258943 150 7 121 60 11 18 2 17 53 76 0 12 24 8 11 0 8 8 3 0 0  
160305 gm. Polska Cerekiew 38032918445 24734450 44542322 160 6 83 40 14 3 3 18 19 40 3 11 9 2 4 0 1 5 2 0 0  
160306 gm. Reńska Wieś 69245211743 44687424 73870929 226 4 63 56 9 12 6 29 147 107 4 20 10 5 4 0 3 2 2 0 0  
ogółem 810796229812533 497651252619 1250712082425 3954 86 1004 1355 623 107 83 910 1198 1683 52 459 143 91 155 0 59 93 27 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kędzierzyńsko-kozielski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 86 
0.71
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 155 
1.28
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 91 
0.75
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 93 
0.77
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 59 
0.49
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 27 
0.22
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 83 
0.69
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 910 
7.53
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 143 
1.18
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 107 
0.89
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1004 
8.31
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1355 
11.22
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 52 
0.43
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 623 
5.16
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3954 
32.73
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 459 
3.80
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1683 
13.93
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1198 
9.92