Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie lubiński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
021101 m. Lubin 641004995012323 37617123217 1231412008306 2800 44 922 1428 402 106 368 557 1135 1265 27 2345 182 83 225 0 13 95 11 0 0  
021102 gm. Lubin 784659681225 474312252 1223116459 198 8 174 118 25 9 42 40 72 110 1 207 136 5 13 0 1 3 2 0 0  
021103 gm. Rudna 54224153749 34047490 74971138 125 4 191 88 15 2 20 29 26 80 2 56 41 7 12 0 1 11 1 0 0  
021104 gm. Ścinawa 830064481219 523012190 1219117445 192 9 222 87 34 13 33 26 89 219 4 127 65 9 27 0 0 15 3 0 0  
ogółem 856686651915516 50994155149 1550515057448 3315 65 1509 1721 476 130 463 652 1322 1674 34 2735 424 104 277 0 15 124 17 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie lubiński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 65 
0.43
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 277 
1.84
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 104 
0.69
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 124 
0.82
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 15 
0.10
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 17 
0.11
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 463 
3.07
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 652 
4.33
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 424 
2.82
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 130 
0.86
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1509 
10.02
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1721 
11.43
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 34 
0.23
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 476 
3.16
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3315 
22.02
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2735 
18.16
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1674 
11.12
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1322 
8.78