Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie jaworski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
020501 m. Jawor 20072157193529 1219035290 3529344683 829 23 376 473 259 27 110 156 338 507 16 152 91 17 42 0 6 22 2 0 0  
020502 gm. Bolków 896768591499 536014990 1499145445 205 13 350 211 43 42 16 95 82 198 11 51 88 11 17 0 4 12 5 0 0  
020503 gm. Męcinka 37452894474 24204740 47445420 47 5 121 32 9 0 24 11 45 81 0 22 46 2 2 0 0 7 0 0 0  
020504 gm. Mściwojów 31952354645 17096450 64563114 67 7 196 73 12 2 19 10 29 63 0 16 125 4 2 0 3 2 1 0 0  
020505 gm. Paszowice 30672299350 19493500 3503428 49 2 107 34 7 1 5 6 17 70 0 6 34 0 3 0 0 1 0 0 0  
020506 gm. Wądroże Wielkie 31902569344 22253440 34433212 33 2 94 42 1 6 4 14 8 40 1 3 68 3 3 0 4 4 2 0 0  
ogółem 42236326946841 2585368410 68416659182 1230 52 1244 865 331 78 178 292 519 959 28 250 452 37 69 0 17 48 10 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie jaworski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 52 
0.78
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 69 
1.04
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 37 
0.56
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 48 
0.72
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 17 
0.26
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 10 
0.15
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 178 
2.67
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 292 
4.39
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 452 
6.79
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 78 
1.17
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1244 
18.68
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 865 
12.99
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 28 
0.42
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 331 
4.97
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1230 
18.47
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 250 
3.75
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 959 
14.40
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 519 
7.79