Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Zabrze
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
247801 m. Zabrze 15338011705725384 916732537819 2535924779580 8285 150 1412 4025 268 153 2055 1123 2164 2165 80 1316 427 161 350 0 440 205 0 0 0  
ogółem 15338011705725384 916732537819 2535924779580 8285 150 1412 4025 268 153 2055 1123 2164 2165 80 1316 427 161 350 0 440 205 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Zabrze
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 150 
0.61
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 350 
1.41
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 161 
0.65
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 205 
0.83
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 440 
1.78
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 2055 
8.29
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1123 
4.53
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 427 
1.72
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 153 
0.62
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1412 
5.70
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 4025 
16.24
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 80 
0.32
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 268 
1.08
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 8285 
33.44
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1316 
5.31
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2165 
8.74
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2164 
8.73