Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Siemianowice Śląskie
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
247401 m. Siemianowice Śląskie 597974515412775 32379127752 1277312449324 5539 93 533 1493 108 120 231 778 1193 1032 41 477 158 150 169 0 233 101 0 0 0  
ogółem 597974515412775 32379127752 1277312449324 5539 93 533 1493 108 120 231 778 1193 1032 41 477 158 150 169 0 233 101 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Siemianowice Śląskie
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 93 
0.75
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 169 
1.36
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 150 
1.20
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 101 
0.81
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 233 
1.87
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 231 
1.86
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 778 
6.25
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 158 
1.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 120 
0.96
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 533 
4.28
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1493 
11.99
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 41 
0.33
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 108 
0.87
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 5539 
44.49
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 477 
3.83
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1032 
8.29
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1193 
9.58