Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Jaworzno
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
246801 m. Jaworzno 764125730815464 41844154611 1546014982478 3935 88 967 2647 173 41 221 847 2148 2329 44 524 265 118 323 0 193 119 0 0 0  
ogółem 764125730815464 41844154611 1546014982478 3935 88 967 2647 173 41 221 847 2148 2329 44 524 265 118 323 0 193 119 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Jaworzno
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 88 
0.59
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 323 
2.16
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 118 
0.79
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 119 
0.79
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 193 
1.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 221 
1.48
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 847 
5.65
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 265 
1.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 41 
0.27
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 967 
6.45
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2647 
17.67
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 44 
0.29
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 173 
1.15
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3935 
26.26
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 524 
3.50
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2329 
15.55
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2148 
14.34