Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Jastrzębie-Zdrój
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
246701 m. Jastrzębie-Zdrój 760795836014047 44313140460 1404613647399 4426 83 1064 1741 141 60 194 1106 1378 1910 49 484 283 142 266 0 215 105 0 0 0  
ogółem 760795836014047 44313140460 1404613647399 4426 83 1064 1741 141 60 194 1106 1378 1910 49 484 283 142 266 0 215 105 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Jastrzębie-Zdrój
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 83 
0.61
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 266 
1.95
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 142 
1.04
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 105 
0.77
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 215 
1.58
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 194 
1.42
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1106 
8.10
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 283 
2.07
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 60 
0.44
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1064 
7.80
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1741 
12.76
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 49 
0.36
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 141 
1.03
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4426 
32.43
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 484 
3.55
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1910 
14.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1378 
10.10