Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Chorzów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
246301 m. Chorzów 932767064420892 49753208900 2089020406484 8961 147 848 2301 194 318 566 1104 2306 1632 54 805 259 124 284 0 342 161 0 0 0  
ogółem 932767064420892 49753208900 2089020406484 8961 147 848 2301 194 318 566 1104 2306 1632 54 805 259 124 284 0 342 161 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Chorzów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 147 
0.72
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 284 
1.39
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 124 
0.61
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 161 
0.79
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 342 
1.68
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 566 
2.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1104 
5.41
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 259 
1.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 318 
1.56
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 848 
4.16
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2301 
11.28
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 54 
0.26
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 194 
0.95
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 8961 
43.91
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 805 
3.94
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1632 
8.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2306 
11.30