Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie tarnogórski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
241301 m. Kalety 695652091404 380514046 1398137523 654 5 71 100 8 28 21 37 127 224 2 17 40 8 8 0 21 4 0 0 0  
241302 m. Miasteczko Śląskie 590043671032 333510323 102998742 531 2 51 66 8 38 25 20 71 90 2 21 29 3 17 0 10 3 0 0 0  
241303 m. Radzionków 13779103453373 697233720 3372329379 1828 18 93 245 68 24 62 85 282 324 9 96 48 22 26 0 49 14 0 0 0  
241304 m. Tarnowskie Góry 509243893312176 267591217210 1216211897265 5228 55 437 1406 106 216 387 496 980 1284 35 520 351 54 155 0 126 61 0 0 0  
241305 gm. Krupski Młyn 27272025639 13866391 63862315 219 5 41 75 6 3 14 38 54 82 2 16 48 3 7 0 8 2 0 0 0  
241306 gm. Ożarowice 42513190696 24946960 69666927 172 4 110 62 5 2 13 52 47 93 3 21 62 6 6 0 7 4 0 0 0  
241307 gm. Świerklaniec 860264541762 469217610 1761170358 880 4 64 108 12 45 47 54 158 175 1 69 53 8 5 0 11 9 0 0 0  
241308 gm. Tworóg 63724769880 38898800 88084139 352 5 47 71 7 14 46 26 50 142 3 20 30 7 8 0 5 8 0 0 0  
241309 gm. Zbrosławice 1239592951675 762016710 1671163536 740 10 149 76 16 12 77 105 96 119 3 80 86 14 14 0 21 17 0 0 0  
ogółem 1119068458723637 609522362720 2360723023584 10604 108 1063 2209 236 382 692 913 1865 2533 60 860 747 125 246 0 258 122 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie tarnogórski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 108 
0.47
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 246 
1.07
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 125 
0.54
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 122 
0.53
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 258 
1.12
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 692 
3.01
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 913 
3.97
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 747 
3.24
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 382 
1.66
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1063 
4.62
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2209 
9.59
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 60 
0.26
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 236 
1.03
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 10604 
46.06
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 860 
3.74
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2533 
11.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1865 
8.10