Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Kielce
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
266101 m. Kielce 16824512823942258 859814222631 4219541360835 10339 686 2348 6236 625 316 350 3243 6343 5957 184 3199 1347 187 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 16824512823942258 859814222631 4219541360835 10339 686 2348 6236 625 316 350 3243 6343 5957 184 3199 1347 187 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Kielce
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 686 
1.66
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 187 
0.45
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 350 
0.85
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 3243 
7.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1347 
3.26
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 316 
0.76
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2348 
5.68
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 6236 
15.08
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 184 
0.44
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 625 
1.51
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 10339 
25.00
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 3199 
7.73
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5957 
14.40
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6343 
15.34