Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie opatowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
260601 gm. Baćkowice 41453129660 24696600 66062931 29 3 165 31 3 4 7 11 42 106 3 3 217 5 0 0 0 0 0 0 0  
260602 gm. Iwaniska 55754205825 33808250 82578144 37 6 273 43 4 1 4 14 31 99 4 6 258 1 0 0 0 0 0 0 0  
260603 gm. Lipnik 46893545791 27547910 79176625 34 1 235 41 2 3 4 13 18 103 3 5 303 1 0 0 0 0 0 0 0  
260604 gm. Opatów 1039279741815 615918150 1815173382 189 9 269 122 18 2 14 55 111 211 8 51 668 6 0 0 0 0 0 0 0  
260605 gm. Ożarów 939970831273 581012730 1273121855 100 15 355 88 5 3 6 37 60 100 17 25 400 7 0 0 0 0 0 0 0  
260606 gm. Sadowie 34502557476 20814760 47645719 8 5 182 18 1 0 2 5 8 54 2 6 165 1 0 0 0 0 0 0 0  
260607 gm. Tarłów 46473490651 28396511 65062030 23 6 201 56 1 2 0 17 32 60 7 2 208 5 0 0 0 0 0 0 0  
260608 gm. Wojciechowice 37182751939 18129390 93991821 17 1 178 15 1 1 4 15 13 44 0 10 618 1 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 46015347347430 2730474301 74297122307 437 46 1858 414 35 16 41 167 315 777 44 108 2837 27 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie opatowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 46 
0.65
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 27 
0.38
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 41 
0.58
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 167 
2.34
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2837 
39.83
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 16 
0.22
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1858 
26.09
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 414 
5.81
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 44 
0.62
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 35 
0.49
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 437 
6.14
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 108 
1.52
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 777 
10.91
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 315 
4.42