Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Kraków
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
126101 m. Kraków 583542443735183888 259852183804142 1836621813932269 55357 410 5064 10662 4652 3934 1406 6299 31373 28304 452 28199 4445 836 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 583542443735183888 259852183804142 1836621813932269 55357 410 5064 10662 4652 3934 1406 6299 31373 28304 452 28199 4445 836 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Kraków
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 410 
0.23
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 836 
0.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1406 
0.78
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 6299 
3.47
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4445 
2.45
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 3934 
2.17
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 5064 
2.79
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 10662 
5.88
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 452 
0.25
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 4652 
2.56
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 55357 
30.52
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 28199 
15.55
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 28304 
15.60
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 31373 
17.30