Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie miechowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
120801 gm. Charsznica 63164737881 38568800 88085228 62 3 136 41 8 2 2 29 57 124 2 17 363 6 0 0 0 0 0 0 0  
120802 gm. Gołcza 50733834840 29948400 84081525 72 1 241 46 7 7 4 19 61 154 1 11 188 3 0 0 0 0 0 0 0  
120803 gm. Kozłów 40563053430 26234300 43041812 33 2 144 35 3 4 2 10 37 48 0 10 83 7 0 0 0 0 0 0 0  
120804 gm. Książ Wielki 44623384750 26347480 74870741 54 11 199 42 6 11 5 28 30 135 1 11 172 2 0 0 0 0 0 0 0  
120805 gm. Miechów 16321120342651 938326490 2649255792 435 17 406 263 58 29 27 137 322 384 7 139 304 29 0 0 0 0 0 0 0  
120806 gm. Racławice 20491543231 13122310 2312247 6 0 72 7 4 2 1 22 15 20 2 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0  
120807 gm. Słaboszów 32342439496 19434960 49647620 21 1 209 33 1 6 0 2 20 33 5 9 135 1 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 41511310246279 2474562740 62746049225 683 35 1407 467 87 61 41 247 542 898 18 204 1311 48 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie miechowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 35 
0.58
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 48 
0.79
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 41 
0.68
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 247 
4.08
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1311 
21.67
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 61 
1.01
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1407 
23.26
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 467 
7.72
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 18 
0.30
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 87 
1.44
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 683 
11.29
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 204 
3.37
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 898 
14.85
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 542 
8.96