Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Rzeszów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
186301 m. Rzeszów 1212779064239885 507573986128 3983339291542 6826 97 1103 4762 550 242 577 1903 14523 4836 137 1231 1936 374 0 0 194 0 0 0 0  
ogółem 1212779064239885 507573986128 3983339291542 6826 97 1103 4762 550 242 577 1903 14523 4836 137 1231 1936 374 0 0 194 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Rzeszów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 97 
0.25
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 374 
0.95
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 194 
0.49
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 577 
1.47
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1903 
4.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1936 
4.93
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 242 
0.62
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1103 
2.81
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 4762 
12.12
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 137 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 550 
1.40
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 6826 
17.37
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1231 
3.13
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4836 
12.31
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 14523 
36.96