Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Przemyśl
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
186201 m. Przemyśl 540664138311035 30348110231 1102210728294 1980 44 673 1204 130 80 40 338 1973 3206 105 458 324 43 0 0 130 0 0 0 0  
ogółem 540664138311035 30348110231 1102210728294 1980 44 673 1204 130 80 40 338 1973 3206 105 458 324 43 0 0 130 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Przemyśl
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 44 
0.41
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 43 
0.40
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 130 
1.21
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 40 
0.37
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 338 
3.15
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 324 
3.02
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 80 
0.75
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 673 
6.27
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1204 
11.22
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 105 
0.98
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 130 
1.21
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1980 
18.46
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 458 
4.27
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3206 
29.88
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1973 
18.39