Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie tarnobrzeski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
182001 gm. Baranów Sandomierski 917168231881 494218800 1880180872 255 9 311 112 8 5 7 16 214 672 11 21 132 13 0 0 22 0 0 0 0  
182002 gm. Gorzyce 1063179931558 643515580 1558148672 226 9 175 224 4 6 7 49 167 412 39 14 131 3 0 0 20 0 0 0 0  
182003 gm. Grębów 72755541860 46818600 86082238 143 13 266 45 10 4 3 16 76 124 5 6 91 8 0 0 12 0 0 0 0  
182004 gm. Nowa Dęba 15253118152890 892528890 2889279990 454 25 324 317 37 12 14 80 490 678 18 82 224 18 0 0 26 0 0 0 0  
ogółem 42330321727189 2498371870 71876915272 1078 56 1076 698 59 27 31 161 947 1886 73 123 578 42 0 0 80 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie tarnobrzeski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 56 
0.81
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 42 
0.61
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 80 
1.16
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 31 
0.45
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 161 
2.33
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 578 
8.36
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 27 
0.39
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1076 
15.56
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 698 
10.09
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 73 
1.06
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 59 
0.85
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1078 
15.59
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 123 
1.78
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1886 
27.27
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 947 
13.69