Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie sanocki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
181701 m. Sanok 32304245306850 1768068400 68406620220 1679 26 419 1061 106 35 125 177 767 1318 29 214 497 88 0 0 79 0 0 0 0  
181702 gm. Besko 32162447520 19275200 52050218 41 4 87 44 8 1 2 4 64 116 4 7 110 5 0 0 5 0 0 0 0  
181703 gm. Bukowsko 38542897710 21877090 70968227 51 8 197 85 4 2 1 5 39 132 5 11 125 12 0 0 5 0 0 0 0  
181704 gm. Komańcza 46423599593 30065932 59155437 84 4 118 106 5 2 7 21 24 70 6 21 50 23 0 0 13 0 0 0 0  
181705 gm. Sanok 1259894961920 757619200 1920184773 210 11 294 173 18 4 21 20 153 537 8 20 345 21 0 0 12 0 0 0 0  
181706 gm. Tyrawa Wołoska 14521100149 9511490 1491445 18 2 32 7 0 1 7 2 12 23 2 0 17 15 0 0 6 0 0 0 0  
181707 gm. Zagórz 969074801497 598314960 1496145145 274 7 174 143 21 15 8 26 184 357 9 23 167 13 0 0 30 0 0 0 0  
181708 gm. Zarszyn 692352441105 413911050 1105107134 137 7 146 138 7 11 11 11 138 230 3 18 189 10 0 0 15 0 0 0 0  
ogółem 746795679313344 43449133322 1333012871459 2494 69 1467 1757 169 71 182 266 1381 2783 66 314 1500 187 0 0 165 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie sanocki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 69 
0.54
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 187 
1.45
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 165 
1.28
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 182 
1.41
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 266 
2.07
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1500 
11.65
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 71 
0.55
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1467 
11.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1757 
13.65
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 66 
0.51
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 169 
1.31
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2494 
19.38
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 314 
2.44
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2783 
21.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1381 
10.73