Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie ropczycko-sędziszowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
181501 gm. Iwierzyce 539940001565 243515650 1565151055 57 4 122 42 5 67 16 16 157 267 3 12 734 2 0 0 6 0 0 0 0  
181502 gm. Ostrów 50573750790 29607902 78876424 101 8 125 50 0 20 7 5 69 192 5 8 160 6 0 0 8 0 0 0 0  
181503 gm. Ropczyce 19508144404183 1025741830 41834053130 327 22 399 234 27 296 10 60 688 1154 15 34 744 12 0 0 31 0 0 0 0  
181504 gm. Sędziszów Małopolski 16949125254301 822443000 4300421090 236 14 382 176 20 1273 27 35 568 951 12 46 443 6 0 0 21 0 0 0 0  
181505 gm. Wielopole Skrzyńskie 623545981305 329313047 1297125740 42 7 259 36 5 31 3 7 188 278 6 12 359 9 0 0 15 0 0 0 0  
ogółem 531483931312144 27169121429 1213311794339 763 55 1287 538 57 1687 63 123 1670 2842 41 112 2440 35 0 0 81 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie ropczycko-sędziszowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 55 
0.47
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 35 
0.30
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 81 
0.69
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 63 
0.53
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 123 
1.04
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2440 
20.69
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1687 
14.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1287 
10.91
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 538 
4.56
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 41 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 57 
0.48
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 763 
6.47
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 112 
0.95
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2842 
24.10
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1670 
14.16