Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie mielecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
181101 m. Mielec 491733719111765 254271175717 1174011442298 1844 39 577 2731 217 76 45 469 1720 2544 84 285 689 61 0 0 61 0 0 0 0  
181102 gm. Borowa 41683147781 23667810 78175229 43 3 169 98 8 2 1 19 58 172 3 6 159 7 0 0 4 0 0 0 0  
181103 gm. Czermin 49143747673 30746739 66464024 44 3 205 76 5 1 6 15 56 139 1 2 84 2 0 0 1 0 0 0 0  
181104 gm. Gawłuszowice 21531550634 9166340 63461717 38 3 129 145 1 0 0 1 41 133 8 3 114 1 0 0 0 0 0 0 0  
181105 gm. Mielec 894167481672 507616720 1672160270 201 6 239 231 14 5 5 25 198 477 9 27 153 1 0 0 11 0 0 0 0  
181106 gm. Padew Narodowa 417632481085 216310840 1084104440 61 5 140 110 5 1 0 6 22 460 5 8 216 4 0 0 1 0 0 0 0  
181107 gm. Przecław 802560661577 448915770 1577152750 154 7 242 202 10 17 3 23 186 494 5 15 153 1 0 0 15 0 0 0 0  
181108 gm. Radomyśl Wielki 978573501651 569916510 1651160249 158 7 363 156 18 5 2 20 179 402 9 16 245 4 0 0 18 0 0 0 0  
181109 gm. Tuszów Narodowy 557942401248 299212480 1248122028 75 7 156 130 7 3 3 16 80 544 8 12 169 3 0 0 7 0 0 0 0  
181110 gm. Wadowice Górne 517338991024 287510240 102499529 57 10 222 82 3 3 0 4 65 225 7 8 303 3 0 0 3 0 0 0 0  
ogółem 1020877718622110 550772210126 2207521441634 2675 90 2442 3961 288 113 65 598 2605 5590 139 382 2285 87 0 0 121 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie mielecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 90 
0.42
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 87 
0.41
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 121 
0.56
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 65 
0.30
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 598 
2.79
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2285 
10.66
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 113 
0.53
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2442 
11.39
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 3961 
18.47
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 139 
0.65
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 288 
1.34
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2675 
12.48
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 382 
1.78
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5590 
26.07
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2605 
12.15