Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie lubaczowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
180901 m. Lubaczów 993874952056 543920560 2056198967 221 17 118 308 19 29 5 69 210 381 10 51 512 16 0 0 23 0 0 0 0  
180902 gm. Cieszanów 583343981555 284315554 1551149358 50 8 210 228 6 21 4 40 71 250 4 17 557 10 0 0 17 0 0 0 0  
180903 gm. Horyniec-Zdrój 39862953754 21997540 75472331 54 8 110 78 6 7 3 52 60 109 2 18 192 8 0 0 16 0 0 0 0  
180904 gm. Lubaczów 690852031005 419810050 100597233 68 3 220 64 4 21 7 11 46 194 3 3 311 8 0 0 9 0 0 0 0  
180905 gm. Narol 668751471127 402011270 1127108938 74 9 255 177 6 15 9 15 73 269 7 12 145 16 0 0 7 0 0 0 0  
180906 gm. Oleszyce 512138621558 230415580 1558151444 65 17 303 96 3 22 2 21 92 314 8 12 513 16 0 0 30 0 0 0 0  
180907 gm. Stary Dzików 35822744634 21106343 63160823 9 6 145 65 2 1 0 13 36 110 5 2 197 11 0 0 6 0 0 0 0  
180908 gm. Wielkie Oczy 30202350627 17236270 62761413 38 7 122 54 3 8 2 9 20 143 1 7 190 4 0 0 6 0 0 0 0  
ogółem 45075341529316 2483693167 93099002307 579 75 1483 1070 49 124 32 230 608 1770 40 122 2617 89 0 0 114 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie lubaczowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 75 
0.83
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 89 
0.99
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 114 
1.27
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 32 
0.36
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 230 
2.55
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2617 
29.07
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 124 
1.38
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1483 
16.47
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1070 
11.89
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 40 
0.44
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 49 
0.54
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 579 
6.43
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 122 
1.36
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1770 
19.66
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 608 
6.75