Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie brzozowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
180201 gm. Brzozów 19965151463278 1186832750 32753167108 359 21 415 211 31 18 27 58 526 1144 15 34 236 35 0 0 37 0 0 0 0  
180202 gm. Domaradz 45923481528 29535280 52850820 32 4 85 25 3 4 30 6 110 135 9 4 48 5 0 0 8 0 0 0 0  
180203 gm. Dydnia 62024595992 36039920 99294052 71 10 256 61 10 2 10 12 124 182 8 5 153 14 0 0 22 0 0 0 0  
180204 gm. Haczów 70325348980 43689800 98095426 106 7 130 37 7 2 8 27 156 323 9 18 105 10 0 0 9 0 0 0 0  
180205 gm. Jasienica Rosielna 53254050878 31728780 87885919 48 7 149 29 2 2 11 19 180 323 3 3 74 2 0 0 7 0 0 0 0  
180206 gm. Nozdrzec 681251391347 379213470 1347131037 49 2 154 29 8 11 5 6 79 115 2 4 836 6 0 0 4 0 0 0 0  
ogółem 49928377598003 2975680000 80007738262 665 51 1189 392 61 39 91 128 1175 2222 46 68 1452 72 0 0 87 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie brzozowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 51 
0.66
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 72 
0.93
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 87 
1.12
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 91 
1.18
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 128 
1.65
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1452 
18.76
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 39 
0.50
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1189 
15.37
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 392 
5.07
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 46 
0.59
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 61 
0.79
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 665 
8.59
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 68 
0.88
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2222 
28.72
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1175 
15.18