Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Biała Podlaska
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
066101 m. Biała Podlaska 44592339759428 2454794222 94209223197 1122 53 836 1896 123 1088 27 297 1119 1830 26 176 486 117 0 0 27 0 0 0 0  
ogółem 44592339759428 2454794222 94209223197 1122 53 836 1896 123 1088 27 297 1119 1830 26 176 486 117 0 0 27 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Biała Podlaska
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 53 
0.57
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 117 
1.27
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 27 
0.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 27 
0.29
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 297 
3.22
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 486 
5.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1088 
11.80
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 836 
9.06
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1896 
20.56
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 26 
0.28
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 123 
1.33
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1122 
12.17
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 176 
1.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1830 
19.84
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1119 
12.13